Obecný úrad Veľký Kýr

Nitriansky samosprávny kraj v zast. doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., Nitra