Obecný úrad Veľký Kýr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava