Obecný úrad Veľký Kýr

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava