Obecný úrad Veľký Kýr

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava