Obecný úrad Veľký Kýr

Mgr. Matúš Kováč, PhD. Horeckého 7A., 949 01 Nitra