Obecný úrad Veľký Kýr

Mgr. Alexandra Mihaldova – CASSIEN, Kysucké Nové Mesto