Obecný úrad Veľký Kýr

Metarch,s.r.o, T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky