Obecný úrad Veľký Kýr

Martina Szókeová, Veľký Kýr