Obecný úrad Veľký Kýr

Margita Földesiová, Veľký Kýr