Obecný úrad Veľký Kýr

Malý Matej a Szőkeová Miriam, Veľký Kýr