Obecný úrad Veľký Kýr

Ľuboš Klepoch – EPOS LK, Šurany