Obecný úrad Veľký Kýr

Ľuboš Klepoch -EPOS- LK, M.R. Štefánika 3, 942 01 Šurany