Obecný úrad Veľký Kýr

L. Veres a manž., Veľký Kýr