Obecný úrad Veľký Kýr

Klimatizácia a vetranie priestorov VKD