Obecný úrad Veľký Kýr

Katarína Penkertová, Veľký Kýr