Obecný úrad Veľký Kýr

Kameňolomy a štrkopieskovne a.s., Pohranice