Obecný úrad Veľký Kýr

Juraj Križan, rod., Veľký Kýr