Obecný úrad Veľký Kýr

Július Dobrotka, rod. Dobrotka, Veľký Kýr