Obecný úrad Veľký Kýr

Juliana Holecová, rod. Petrová, Veľký Kýr