Obecný úrad Veľký Kýr

Jozef Veres ako predávajúci, Veľký Kýr