Obecný úrad Veľký Kýr

J. Szőke a manž., Veľký Kýr