Obecný úrad Veľký Kýr

Ivan Mada – Keramika HEMKA, Nitra