Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Vojtech Sládeček, Marta Sládečková, rod. Peternaiová ako nájomcovia