Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Vlasta Machatová, Komjatice