Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Tomáš Števlík, PhD., Nové Zámky