Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Tiborom Krajčom, Veľký Kýr