Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Peter Kováč, č.427, 95153 Klasov