Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Loránt Peternai, PhD. a manž., Veľký Kýr