Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Juraj Polák, Nové Zámky