Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Henrieta Godány Vaššová, Nové Zámky