Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Alžbeta Čebíková, rod., Liptovský Hrádok