Obecný úrad Veľký Kýr

Ing. Alexander Kováč, Veľký Kýr