Obecný úrad Veľký Kýr

Ikea Bratislava,s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava