Obecný úrad Veľký Kýr

IDSYS, s.r.o, Mlynská 2238, 934 01 Levice