Obecný úrad Veľký Kýr

Hriadeľ, spol.s.r.o, Cabajská 28A, 949 01 Nitra