Obecný úrad Veľký Kýr

HEDERA-Ing.Katarína Matlúchová, Žitavská 78, 941 03 Úľany nad Žitavou