Obecný úrad Veľký Kýr

GIZO- Marian Turan, Dolné hony 472/31, 949 01 Nitra