Obecný úrad Veľký Kýr

František Pospígel, Veľký Kýr