Obecný úrad Veľký Kýr

Ferex, Vodná 23, 949 01 Nitra