Obecný úrad Veľký Kýr

Ferex, Vodná 1128/23, 949 01 Nitra