Obecný úrad Veľký Kýr

Ferex, s.r.o , Vodná 23, 949 01 Nitra