Obecný úrad Veľký Kýr

Ferex, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra