Obecný úrad Veľký Kýr

Ferex, s.r.o, Vodná 23, 949 01 Nitra