Obecný úrad Veľký Kýr

Envi-Geos Nitra, s.r.o,Korytovská 20, 951 41 Luţianky