Obecný úrad Veľký Kýr

Envi-geos Nitra, s.r.o Korytovská 20, 951 41 Lužianky