Obecný úrad Veľký Kýr

Enrom, Aluprojekt, s.r.o, Horná 13, 974 01 Banská Bystrica