Obecný úrad Veľký Kýr

Enercom s.r.o, Novozámocká 102, 949 05 Nitra