Obecný úrad Veľký Kýr

Emil Petrík, Borský Mikuláš-Borský Peter