Obecný úrad Veľký Kýr

Emerencia Gálisová, rod. Šebíková, Veľký Kýr