Obecný úrad Veľký Kýr

Džemil Šefkii – Charlie, s,r,o, Nitra